Obecní knihovna Bohuslavice nad Vláří

Služby

 

Obecní knihovna Vám nabízí tyto služby:

►  Knihovnické služby    

      ► Půjčování dokumentů (knihy, časopisy, brožury)

      ► 3 výměnné soubory z KFBZ (cca 300 knih)

      ► Automatizovaný výpůjční systém (AKIS)

     ► Čtenářské konto - online rezervace dokumentù

►  Informační služby

     ► Internet pro veřejnost zdarma

     ► Vyhledávání informací, zodpovídaní dotazù

     ► Základy práce s MS Office a Internetem

     ► Kopírování, skenování, tisk dokumentù

►  Ostatní služby 

     ► Pořádání kulturních akcí pro veøejnost

     ► Studovna a čítárna - PC s připojením k internetu

     ► stolní hry, občerstvení zdarma

     ► Donáška knih seniorům a indisponovanýcm čtenářům

     ► Meziknihovní výpůjční služba

     ► Velký výběr školní povinné četby včetně studijních materiálů v tištěné či elektronické podobě (audioknihy).

    

             E-mail: knihovna.bohuslavice@email.cz