Obecní knihovna Bohuslavice nad Vláří

Kulturní akce

► Nejbližší akce

21.2.2016 Dětský karneval

 

► Probìhlé akce

 

2. 6. 2012 - Kácení máje - výletištì, od 14:00

► Probìhlé akce

 

Bøezen - mìsíc ètenáøù

16. 3. 2012 - KNIHOVNA DÌTEM

31. 3. 2012 sobota - od 17:00 hodil, sál KD, vstup zdarma

 

17. 2. 2012 - RIO, od 17:00 hodin, zasedací místnost OÚ

19. 2. 2012 - Dìtský karneval

 

28. 10. 2011 - Lampionový prùvod

11. 11. 2011 - Pohádka na pøání - HLASUJTE ZDE

 28. 8. 2011 - Rozlouèení s prázdninami

 4. 6. 2011 - Kácení máje

24. 4. 2011 - VELIKONOÈNÍ ZÁBAVA, vstupné 60,- Kè, bohatá tombola.

 BØEZEN - Mìsíc ètenáøù 2011

18.3. 2011 - Jak vycvièit draka, od 17:00 hodin, zasedací místnost OÚ

25. 3. 2011 - Habermannùv mlýn, od 20:00 hodin, zasedací místnost OÚ

1. 4. 2011 - NOC V KNIHOVNÌ S ANDERSENEM

6. 3. 2011 - NEDÌLE - KARNEVAL, od 14:30, sál KD

ZUMBA - každý pátek, sál KD, 18:00 hodin, vstup 40,- Kè

KAŽDÉ PONDÌLÍ - Cvièení aerobik - sál KD od 18:00 hodin, vstup: 20,- Kè.

 BØIŠNÍ TANCE - každé úterý - POZOR ZMÌNA - bøišní tance probíhají v sále KD !!!

 29. 1. 2010 - III. REPREZENTAÈNÍ PLES ÈÈK

ÚTERÝ 28. 12. 2010 - Projekce - Mikulášovy patálie

4. 12. 2010 - ROZSVICOVÁNÍ VÁNOÈNÍHO STROMU

22. 11. 2010 - ZDOBENÍ PERNÍÈKù - od 17:00 hodin, zasedací místnost OÚ

16. 11. 2010 - Lampionový prùvod - od 17:00, sraz pøed OÚ

POZOR ZMÌNA! Projekce už v pátek 5. 11. 2010 - ROBIN HOOD - od 19:30, sál KD

 HALLOWEENSKÁ DÝNÌ - akce se koná po celý podzim

 16. 10. 2010 - HODOVÁ ZÁBAVA

Poøádá Èeský svaz zahrádkáøù, hraje kapela TEMPO, sál KD od 19:00, vstupné 60,- Kè.

.

8. 10. 2010 - TÝDEN KNIHOVEN

9. 10. 2010 - OCTOBER METAL FEST III.

více informací na www.silentnight.cz.

OMF2010 - plakát

 17. 9. 2010 - ŽENY V POKUŠENÍ

29. 8. 2010 - DÌTSKÉ ODPOLEDNE

31. 7. 2010 - Vystoupení kapely FOREVER ROCK

Poøádá SKS Bohuslavice nad Vláøí, areál Výletištì, od 21:00,vstupné 30,- Kè.

 4. 7. 2010 - Oslavy 60. výroèí TJ Sokol Bohuslavice nad Vláøí 

 19. 6. 2010 - Silent Night Fest VIII. 

 poøádá SKS Bohuslavice nad Vláøí. Vystoupí 8 kapel, zaèátek od 17:00 hodin, vstupné 120,-Kè.

29. 5. 2010 - Kácení Máje

poøádá TJ Sokol Bohuslavice nad Vláøí, areál Výletištì, zaèátek 14:00, hraje Støíbròanka.

 

 

 

8. 4. 2012, sál KD - Velikonoèní zábavaE-mail: knihovna.bohuslavice@email.cz